érdekképviselet • adományszervezés • gondoskodás • fejlesztés • segítségnyújtás • kapcsolatépítésSzékhely: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.
Iroda: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 29.
Adószám: 18810990-1-15
Számlaszám: OTP 11744003-20938378
Az egyesület elnöke:
Tóthné Bacskai Edit
Telefon: 06 70/553 9440
E-mail:
hseegyesulet@citromail.hu
bacskaiedit@freemail.huTámogatási lehetőségek:
Pénzadományok
1% felajánlása
tárgyi adományok
önkéntes segítségnyújtás

Részletek>>

Vitó Zoltán: Egy anya imádsága

Ó magasságos Istenem nem lázad már az én szívem,
De mert telve van fájdalommal és küszködök ezernyi gonddal,
Hát néked kell, kiöntenem.
Hallgass meg engem Istenem!
Anyává lenni vágyódtam uram, s
Te gyermeket adtál énnekem uram.
De aki megszületett általa a hitem iszonyú próbára tétetett.
Dacára a virágszírmú reménynek, nem adtad őt épnek.
Az én édes hajtásomat drága sarjadékomat, az én édes rügyecskémet, nem adtad őt épnek.
Nem formázhat fát és fémet,
Köbből házat nem építhet.
Nem írhat se jót se szépet.
Ó Uram a könnyem éget.
Soká küzdöttem gyötrelemben, hogy mi lehet a vigasz ebben, e szörnyű megpróbáltatásban és kutatva én megtaláltam.
Testemből lelkedzett, véremnek e világra szült gyermekemnek,
A mindig kiszolgáltatottnak nyitjára leltem a titoknak.
A szívében mely mindig éhes, mert mindenkit szeretni képes, feltétlenül,
Nyíltan, kitártan és senkit senkit nem kizártan,
Védtelenül, sebezhetően, tékozló szeretet esőben, s hogy, ez megvilágosult bennem, Uram,
Egyszerre megdöbbentem.
Hisz a szeretet Te magad vagy.
Voltaképp hát magad adtad. Rejtve próbáló kegyelemben, kínnal halmozott gyermekemben.
Megáldottan és porig verten, ki arcodat én felismertem.
Könyörgök hozzád, add meg nékünk!
Irgalmas legyen szenvedésünk.
Hasznára váljék e világnak, hol a bűnök tornyokban állnak.
Általa legyen tisztulása, hogy általa mindenki lássa.
Irgalmas vagy és nem hiába bíztál az ember fiába.
Ó segíts hát embernek lenni, hogy lelkünknek ne ártson semmi.
Segíts sorsunkat elviselni.
Ámen.
Dsida Jenő: Az én kérésem
Design: Sváb Csilla     •     Készítette: Molnár Gábor     •     Firefoxra optimalizálva     •     1024 x 768     •     Minden jog fenntartva © HSE